Zapytanie ofertowe nr 1

  • 7 listopada 2018

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

1. Przetarg na „NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” (Nr CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane) z dnia 28.04.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

h